تماس با درمانگاه شبانه روزی شهرآرا شاهین شهر

برای تماس با درمانگاه شبانه روزی شهرآرا می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید : 

پاسخگویی شبانه روزی :

۰۳۱-۴۵۲۷۳۳۱۱

۰۳۱-۴۵۲۴۳۵۰۰

۰۳۱-۴۵۲۴۴۲۴۳