دکتر اکرم ایزدی خواه روانشناس درمانگاه شبانه روزی شهرآرا

دکتر اکرم ایزدی خواه

روانشناس

مدرک :
دکترای تخصصی روانشناسی سلامت
کارشناسی و کارشناسی ارشد  روانشناسی بالینی.

حوزه های تخصصی :
در روانشناسی سلامت (دردهای عصبی و بیماریهای روان تنی)
حوزه ی تخصصی بالینی ( وسواس .افسردگی .اضطراب)

رزومه  فعالیت:
۲۰سال مشاوره ی فردی و خانواده در اصفهان و حومه.
برگزاری کارگاه درمان اکت برای مشاوران شاهین شهر.
برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی برای زوجین .
برگزاری کارگاه درمان راه حل محور برای مشاوران مدارس شاهین شهر.
برگزاری سخنرانی برای اولیا در مدارس درجهت بهبود و ارتقا سلامت  .
برگزاری کارگاههای تخصصی اضطراب برای دانش آموزان .
برگزاری کارگاه تخصصی اختلالات جنسی 

 

 

برای ثبت نوبت کلیک کنید