دکتر امین رضا عبدلی متخصص داخلی در درمانگاه شبانه روزی شهرآرا

دکتر امین رضا عبدلی

متخصص داخلی

دوره عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره تخصصی فارغ التحصیل در سال ۹۶ در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

۳ سال فعالیت در استان لرستان به عنوان طرح

لیست خدمات :

تشکیل پرونده

کنترل دیابت

کنترل بیماری های غدد و تیروئید

اسپیرومتری

تزریقات مفصلی برای درمان ارتروز

کنترل بیماری های عفونی

برای ثبت نوبت کلیک کنید