دکتر آذین حمزه لو متخصص اطفال در درمانگاه شبانه روزی شهرآرا

دکتر آذین حمزه لو

متخصص اطفال

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

۱۰ سال رئیس بخش اطفال بیمارستان پیامبران تهران

سابقه کار در بیمارستان کودکان , مادران و صارم

لیست خدمات :

کنترل ماهیانه قد و وزن و دور سر نوزادان و کودکان

مشاوره تغذیه و پیشنهادات تربیتی جهت والدین

برای ثبت نوبت کلیک کنید