دکتر غلامرضا تیموری

متخصص پوست

فارغ التحصیل پزشکی عمومی اصفهان سال ۶۶

تخصصی سال ۷۴ از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در کلینیک خانواده, آتیه, بیمارستان نیروهای مسلح

لیست خدمات :

ویزیت 

انجام جراحی های کوچک پوستی

تزریق ژل و بوتاکس

برای ثبت نوبت کلیک کنید